ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI
Họ và tên
Tên đăng nhập (Viết liền, không dấu, tối đa 20 ký tự)
Mật khẩu (Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 12 ký tự)
Xác nhận
Mật khẩu
Loading...

Họp Gia Đình chuyển bị cho "Giỗ Ông Nội ngày 18/03

Thông báo: Họp Gia Đình chuyển bị cho "Giỗ Ông Nội ngày 18/03 AL." Địa điểm: Nhà A Sỹ : lúc 8h00 ngày 15/03/2020, 16 Phan chu trinh, Kp8, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

TB: Họp Gia Đình chuyển bị cho "Giỗ Ông Nội ngày 18/03 AL." Địa điểm: Nhà A Sỹ : lúc 8h00 ngày 15/03/2020, 16 Phan chu trinh, Kp8, Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đnai.
Nôi dung: 
1/Họp bàn về làm cây gia phả Họ Dương.
2/ Các quy định và điều lệ trong dòng họ
3/ Họp bàn về ngày giỗ Ông 18/3 và số lượng người tham dự + khách mời. 
4/ Thành phần tham dự: Bà Nội, A Sy, A Vỹ, A Tỵ, A Tân, A Tần, A Bình, Cháu Dũng. 
Đại Diện trưởng họ: A Sỹ ủy quyền cho Cháu Dũng nhắn tin và gọi đt

to Top