ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI
Họ và tên
Tên đăng nhập (Viết liền, không dấu, tối đa 20 ký tự)
Mật khẩu (Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 12 ký tự)
Xác nhận
Mật khẩu
Loading...

VĂN TẾ TỔ

Bài văn tế Tổ (giỗ Tổ) hàng Năm

BÀI VĂN TẾ TỔ   ( Xuân, Thu ngày 14 âl tháng 2, 8 hàng năm)

DUY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TUẾ THỨ .....................NIÊN           

ĐĂK LĂK  TỈNH – CƯ KUIN HUYỆN - ÊA TIÊU XÃ - THÔN 9 THÔN

TỘC LÊ QUANG PHÂN KHU CƯ KUIN, HỢP DỰ CÁC CHI NAM NỮ NỘI NGOẠI ĐỒNG TỘC ĐẲNG.

  CẨN DỊ BÀN SOẠN, HƯƠNG ĐĂNG PHÙ LƯU THANH CHƯỚC, HÀN ÂM, TƯ THÀNH, SINH NHỤC ĐẲNG VẬT QUẢ PHẨM CHI NGHI, CUNG TRẦN BẠC TẾ CẢM KÍNH CÁO VU.

KÍNH THỈNH

TIÊN TỔ KHẢO TƯ ẤM QUAN VIÊN TỰ LÊ QUÝ CÔNG TỰ QUANG LONG THỤY CHẤT TRỰC PHU QUÂN CHI LINH.

TIÊN TỔ TỶ TÒNG PHU CHỨC LÊ CÔNG CHÍNH THẤT NHU NHẬU CHI LINH.

TIÊN TỔ KHẢO TƯ ẤM QUAN VIÊN TỰ LÊ QUÝ CÔNG TỰ HỮU TÀI THỤY CHẤT TRỰC PHU QUÂN CHI LINH.

TIÊN TỔ TỶ TÒNG PHU CHỨC LÊ CÔNG CHÍNH THẤT NHU NHẬU CHI LINH.

TIÊN TỔ KHẢO TƯ ẤM QUAN VIÊN TỰ LÊ QUÝ CÔNG TỰ HỮU LỘC THỤY CHẤT TRỰC PHU QUÂN CHI LINH.

TIÊN TỔ TỶ TÒNG PHU CHỨC LÊ CÔNG CHÍNH THẤT NHU NHẬU CHI LINH.

VIẾT VẬT BẢN HỖ THIÊN, NHÂN SINH DO TỔ LÊ BẤT CẢM VONG CHÍ TIÊN SƯ THÍCH TRỌNG (Xuân hoặc Thu) KÍNH TẾ TIÊN TỔ.

HỌ TỘC TINH PHIÊN XƯƠNG, HỘ ĐỒNG TỘC VIỆT THỌ VIẾT KHANG, HỘ TỬ TÔN TỶ XƯƠNG TỶ XÍ.

KÍNH KỶ:

- CAO TỔ KHẢO, TỶ, CẤP CAO TỔ BÁ THÚC KHẢO TỶ

- TẰNG TỔ KHẢO, TỶ, CẤP TẰNG TỔ BÁ THÚC KHẢO TỶ

- TỔ KHẢO , TỶ, CẤP TỔ KHẢO TỶ BÁ THÚC KHẢO TỶ

- HIỂN KHẢO, HIỂN TỶ, CẤP HIỂN KHẢO TỶ, BÁ THÚC KHẢO TỶ

KÍNH KỶ:

  - TỔ CỐ BÀ TAM ĐẠI, LÊ THỊ QUẾ HOA HƯƠNG

- TỔ CỐ BÀ NGŨ ĐAI, LÊ THỊ QUẾ HOA HƯƠNG

- TỔ CỐ BÀ THẤT ĐẠI, LÊ THỊ QUẾ HOA HƯƠNG

KÍNH THỈNH:

- BẢN GIA ĐÔNG TRÙ TƯ MỆNH TÁO PHỦ THẦN QUÂN

- BẢN ĐƯỜNG TIÊN THÁNH, TIÊN SƯ, BẢN VIÊN THỔ CÔNG

- BẢN GIA NGỤ TỰ TÔN THẦN ĐỒNG LAI GIÁM CÁCH

KÍNH THỈNH:

- TẢ CHIÊN, HỮU MỤC, CẤP HUYNH ĐỆ BẰNG THÂN VÔ DANH VÔ HIỆU

ĐỒNG LAI TỌA HƯỞNG  

CẨN CÁO !

 

 

 

 

 

 

 

BÀI VĂN TẾ TỔ  (Đông chí ngày 14 âl tháng 11 hàng năm)

DUY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TUẾ THỨ .....................NIÊN           

ĐĂK LĂK  TỈNH – CƯ KUIN HUYỆN - ÊA TIÊU XÃ - THÔN 9 THÔN

TỘC LÊ QUANG PHÂN KHU CƯ KUIN, HỢP DỰ CÁC CHI NAM NỮ NỘI NGOẠI ĐỒNG TỘC ĐẲNG.

  CẨN DỊ BÀN SOẠN, HƯƠNG ĐĂNG PHÙ LƯU THANH CHƯỚC, HÀN ÂM, TƯ THÀNH, SINH NHỤC CẢM KÍNH CÁO VU.

KÍNH THỈNH

(1) THUỶ TỔ KHẢO, ĐÔ CHỈ HUY SỨ, TỰ ĐỒNG TRI THIỀM SỰ, LAM SƠN BÁ LÊ TƯỚNG CÔNG TỰ VĂN NHỤ THI KÍNH TIẾT TIÊN LINH.

THỦY TỔ TỶ, TÒNG PHU CHỨC, ĐÔ CHỈ HUY SỨ TỰ ĐỒNG TRI, THIỀM SỰ LAM SƠN BÁ, LÊ CÔNG CHÍNH THẤT HOÀNG THỊ NGHI NHỤ NHÂN TIÊN LINH.

(1.1) TIÊN TỔ KHẢO TƯ ẤM QUAN VIÊN TỰ LÊ QUÝ CÔNG TỰ ĐĂNG LONG THỤY CHẤT TRỰC PHU QUÂN CHI LINH.

TIÊN TỔ TỶ TÒNG PHU CHỨC TƯ ẤM  LÊ CÔNG CHÍNH THẤT CHI LINH.

(1.2 ) TIÊN TỔ KHẢO TƯ ẤM QUAN VIÊN TỰ LÊ QUÝ CÔNG TỰ HỮU TÀI THỤY CHẤT TRỰC PHU QUÂN CHI LINH.

TIÊN TỔ TỶ TÒNG PHU CHỨC TƯ ẤM  LÊ CÔNG CHÍNH THẤT CHI LINH.

(1.3) TIÊN TỔ KHẢO TƯ ẤM QUAN VIÊN TỰ LÊ QUÝ CÔNG TỰ HỮU LỘC THỤY CHẤT TRỰC PHU QUÂN CHI LINH.

TIÊN TỔ TỶ TÒNG PHU CHỨC TƯ ẤM  LÊ CÔNG CHÍNH THẤT CHI LINH.

VIẾT TỰ HỰU ĐÔNG CHÍ, KÍNH TẾ THỦY TỔ - NIÊN NIÊN VẠN THỌ, VÔ CƯƠNG THẾ THẾ, KẾ THỪA VĨNH CỬU.

HỌ TỘC TINH PHIÊN XƯƠNG, HỘ TỬ TÔN TỶ XƯƠNG TỶ XÍ. CƯU THÍCH TRỌNG ĐÔNG, LỄ HỰU THỦY TỔ.

KÍNH KỶ:

 - CAO TỔ KHẢO, TỶ, CẤP CAO TỔ BÁ THÚC KHẢO TỶ

- TẰNG TỔ KHẢO, TỶ, CẤP TẰNG TỔ BÁ THÚC KHẢO TỶ

- TỔ KHẢO , TỶ, CẤP TỔ KHẢO TỶ BÁ THÚC KHẢO TỶ

- HIỂN KHẢO, HIỂN TỶ, CẤP HIỂN KHẢO TỶ, BÁ THÚC KHẢO TỶ

KÍNH KỶ:

  - TỔ CỐ BÀ TAM ĐẠI, LÊ THỊ QUẾ HOA HƯƠNG

- TỔ CỐ BÀ NGŨ ĐAI, LÊ THỊ QUẾ HOA HƯƠNG

- TỔ CỐ BÀ THẤT ĐẠI, LÊ THỊ QUẾ HOA HƯƠNG

KÍNH CÁO:

- BẢN GIA ĐÔNG TRÙ TƯ MỆNH TÁO PHU THẦN QUÂN

- BẢN ĐƯỜNG TIÊN THÁNH, TIÊN SƯ, BẢN VIÊN THỔ CÔNG

- BẢN GIA NGỤ TỰ TÔN THẦN ĐỒNG LAI GIÁM CÁCH

KÍNH KỶ:

- TẢ CHIÊN, HỮU MỤC, CẤP HUYNH ĐỆ BẰNG THÂN

- TẢO KHAI TẢO LẠC BẤT TRI DANH HIỆU

ĐỒNG LAI TỌA HƯỞNG  

CẨN CÁO !

 

to Top