ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI
Họ và tên
Tên đăng nhập (Viết liền, không dấu, tối đa 20 ký tự)
Mật khẩu (Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 12 ký tự)
Xác nhận
Mật khẩu
Loading...

Thống kê Thành viên Dòng họ

Thống kê tính đến đời thứ 4

1. Tổng số Thành viên (mới nhất): 107 người

- Họ Nội: 79 người

- Họ Ngoại: 28 người

2. Thống kê trạng thái:

- Còn sống: 89 người

- Đã mất: 18 người

3. Thống kê giới tính:

- Nam: 60 người

- Nữ: 47 người

4. Thống kê hôn nhân:

- Dâu: 

- Rể: 

- Độc thân: 

to Top