ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI
Họ và tên
Tên đăng nhập (Viết liền, không dấu, tối đa 20 ký tự)
Mật khẩu (Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 12 ký tự)
Xác nhận
Mật khẩu
Loading...

Cảm ơn Tiên Tổ

CẢM ƠN  TIÊN TỔ

                                                                                      CÚI NGHĨ RẰNG:

VẦNG NHẬT NGUYỆT MƯỜI PHƯƠNG RẠNG RỠ,

ĐỨC TỔ TÔNG MUÔN THỦA SÁNG NGỜI,

NGỬNG TRÔNG PHÚC ẤM  NỐI ĐỜI,

TẾ THẦN THẦN TẠI Ở NƠI TỪ ĐƯỜNG.

ĐỂ CON CHÁU KHÓI HƯƠNG PHỤNG SỰ,

NGHÌN NĂM  SAU, XUÂN  TỰ,  THU THƯỜNG.

MỪNG NAY XUÂN TIẾT  VỪA SANG,

XA GẦN TỤ HỘI  HỌ HÀNG ĐÔNG VUI.

NAY NHÂN LỄ THƯỢNG NGUYÊN KÍNH  BÁI

TRONG TOÀN  TỘC  KÍNH  CẨN TRÌNH TÂU:

ƠN  TRỜI  ĐẤT  CAO DÀY  CHE  CHỞ,

ƠN  TỔ TIÊN PHÙ HỘ ĐỘ TRÌ,

ƠN NHỜ ĐỨC PHẬT  TỪ BI,

ƠN NHỜ THÁNH CHÚA THẦN KỲ CHỨNG SOI.

CÂY VỮNG CỘI, THẮM CHỒI, XANH LÁ,

NƯỚC TRONG NGUỒN, BỂ CẢ, SÔNG SÂU.

CHỮ TRUNG, CHỮ HIẾU LÀM ĐẦU

AI KHÔNG TÂM NIỆM “ VÌ  ĐÂU CÓ MÌNH”!

NHỜ TIÊN  TỔ  ANH MINH PHÙ HỘ,

DÌU CHÁU CON TIẾN  BỘ TRƯỞNG THÀNH,

TRẺ GIÀ  TRAI GÁI YÊN LÀNH,

HỌ HÀNG THỊNH VƯỢNG GIA ĐÌNH VUI TƯƠI.

BUỔI XƯA KHAI, MỘT NGÔI  THỈ  TỔ,

ĐỜI  NỐI  ĐỜI,  CHIA  HỘ,  CHIA  CHI.

CÂY CAO, BÓNG CẢ SUM SUÊ

LÁ RƠI  VỀ CỘI, NGƯỜI VỀ TỔ TÔNG.

NGHÌN NĂM SAU, NỐI DÒNG MÃI MÃI

AI TRỒNG CÂY TA HÁI QUẢ NGON.

VẬY  NÊN  DẠY CHÁU, KHUYÊN CON

VUN BỀN  TỔ TRẠCH, GIỮ  TRÒN GIA THANH.

TRONG GIA ĐÌNH, TRÊN BÌNH, DƯỚI THUẬN,

TRONG HỌ ĐƯƠNG “BÁCH NHẪN THÁI  HÒA”.

XUÂN HỒI,  NỞ THẮM MUÔN HOA,

NON SÔNG GẶP HỘI  ÂU CA THÁI BÌNH.

NAY NHÂN LỄ  ĐẦU XUÂN, KÍNH BÁI

CHƯ TIÊN LINH TRỞ LẠI  TỪ ĐƯỜNG,

TẢ CHIÊU, HỮU MỤC THEO HÀNG,

TINH ANH TỤ HỘI KHÓI NHANG PHỤNG THỜ.

TUY NÉN HƯƠNG ĐƠN SƠ LỄ  NHỎ,

XIN LƯỢNG TRÊN THẤU TỎ LÒNG THÀNH,

NGUYỆN CẦU TỨ  PHỦ, VẠN  LINH,

THẬP PHƯƠNG TAM  BẢO CHỨNG MINH  ĐỘ  TRÌ.

                                                                                                                                                       CẨN  CÁO !

 

to Top