ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MỚI
Họ và tên
Tên đăng nhập (Viết liền, không dấu, tối đa 20 ký tự)
Mật khẩu (Tối thiểu 6 ký tự, tối đa 12 ký tự)
Xác nhận
Mật khẩu
Loading...

PHẦN THỨ HAI

Tóm tắt phần từ ông Cao trở xuống đến ông nội

PHẦN THỨ HAI

ĐỜI ÔNG CAO TRỞ XUỐNG ÔNG TỔ.

 

Riêng Nam cường có một chi nhánh là con cháu của cụ tổ là ông Hoàng Đình Linh kỵ 6/4 âm lịch, bà vợ chỉ nhớ tên là Chuộng kỵ 14/4 âm lịch. Mộ phần tại lăng họ rú tràm.

Hai ông bà sinh được 07 người con là: (Phần này con trai thì đúng thứ bậc nhưng con gái thì chưa phân biệt được trước sau)

+bà Hoàng Thị Rằng lấy chồng thôn đông

+bà Hoàng Thị Minh lấy chồng thôn nam

+bà Hoàng Thị Miên lấy cha Tải

+ông Hoàng Đình Thăng (là cố của ông Hoàng  Đình Đoàn rất giỏi võ từng làm quan triều đình) 

+ông  Hoàng Đình Hớn hiện nay còn cháu gọi bằng cố là Hoàng Đình Thanh sinh sống tại Ngư Thủy Quảng Bình

+ông Hoàng Đình Viên (cố của ông Hoàng Đình khôn, Hoàng Đình Lớn) sống tại nam Cường Vĩnh nam

+ông Hoàng Đình Tường kỵ 02/10 âm lịch vợ là Trần Thị Chán kỵ 10/12 âm lịch. ( bà Chán là o ruột cô Mai từng là diễn viên đoàn ca Kịch Khu vực Vĩnh Linh ) Mộ phần tại lăng mộ ở phốc trạng dài Nam cường Vĩnh Nam. Ông rất am hiểu về thiên văn địa lý được người cùng thời tin tưởng, trọng vọng. Hiện nay con cháu đang lấy ngày kỵ của ồn làm ngày xủi mả gia đình.

Hai ông bà sinh được 09 người con trong đó có 02 người sa không biết sinh thứ mấy. Còn bảy người như sau:

-bà Hoàng Thị Xanh

-ông Hoàng Đình Xứ tôi gọi là ông nội

-bà Hoàng Thị Họt

-bà Hoàng Thị Hớn

-ông Hoàng Khùng   cha của ông Hoàng Phan

-bà Hoàng Thị Mát

-bà Hoàng Thị Hiệt

-Ông Hoàng Đình Mót  hiện có con là Hoàng Đình Khê lưu lạc vào miền nam sống ở xã Kim Long huyện Châu Đức tỉnh Bà rịa vũng tàu. Hiện con cháu đang sinh sống tại xã Kim Long huyện Châu Đức tỉnh bà rịa Vũng Tàu.

Ngày nay con cháu lấy ngày kỵ của ông Hoàng Đình tường để làm ngày xủi mả gia tộc. Con cháu tụ tập về cùng gặp gỡ và hội họp bàn việc ngày kỵ ông Huỳnh Đại La.

to Top