TRANG CHỦ | viếng thăm NGHĨA TRANG TRỰC TUYẾN Đăng nhập | Đăng ký
Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Minh Thanh

Ngày sinh : 1942

Ngày mất : 26/04/2009

Hưởng thọ : ?

Quê quán : Đại Tự - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

Các lượt viếng (Có 0 lượt viếng)

Xem lại | Xem thêm

Để lại lời viếng

Chọn đồ viếng
Họ và tên
Lời viếng
Loading...
to Top